Kinderdienst december

arsiv

Home Category : Openbaar nieuws

Exemple

Zondag 17 december 2017 houden we onze vierde kinderdienst van het seizoen. Alle kinderen van harte welkom!

Het thema is dit jaar: “de Tabernakel”. Dit was een tent die diende als “het huis van God” toen het volk Israël (heel lang geleden) door de woestijn zwierf. Er zijn veel bijzonderheden van te leren. We vertellen de kinderen een stukje achtergrond en proberen een brug te slaan naar deze tijd. We beginnen altijd (inloop 9.45-10.00 uur) met spelletjes en/of creatief (de kinderen mogen zelf kiezen), waarna we met elkaar gaan zingen, film kijken, luisteren naar het verhaal, een grappige sketch bekijken, etc. Om 11.30 uur is de dienst afgelopen.
Ouders zijn van harte welkom in de normale dienst.
Vragen? Mail dan naar Annette. Of mail als je wilt dat we jullie kind(eren) in het bijzonder “opvangen”.
Read More →
Exemple

Kerstpakkettenactie 2017

De gezamenlijke kerken, verenigd in het platform DPA (Diaconaal Platform Alphen), en de stichting Slimm/Alphenaren voor Alphenaren organiseren, in samenwerking met het Alphense Witte Weekblad, deze actie waarmee zij een beetje licht in de duisternis willen brengen voor Alphenaren die het (even) moeilijk hebben.

Lees meer in 2017-kerstpakkettenactie.pdf >

Read More →
Exemple

Zondag 29 oktober is de eerste keer dat er speciaal voor de tieners uit BapNoord drie workshops worden georganiseerd! Daarmee gaan ook de WOPPER Workshops van start.

Het worden hele leuke en bijzondere workshops. Waar ze precies over gaan blijft nog even een verrassing! Het zou erg leuk zijn als alle tieners er allemaal bij kunnen zijn op zondag. Ook vrienden of tieners die voor het eerst in BapNoord zijn, zijn van harte welkom! De workshops duren ongeveer de hele dienst. We beginnen om 10.00 met een korte introductie in het Browse lokaal. Vergeet niet je Bijbel mee te nemen? Wij hebben er zin in

Read More →
Exemple

Zondag 15 oktober houden we onze tweede kinderdienst van het seizoen. Alle kinderen van harte welkom!

Het thema is dit jaar: “de Tabernakel”. Dit was een tent die diende als “het huis van God” toen het volk Israël (heel lang geleden) door de woestijn zwierf. Er zijn veel bijzonderheden van te leren. We vertellen de kinderen een stukje achtergrond en proberen een brug te slaan naar deze tijd. We beginnen altijd (inloop 9.45-10.00) met spelletjes en/of creatief (de kinderen mogen zelf kiezen), waarna we met elkaar gaan zingen, film kijken, luisteren naar het verhaal, een grappige sketch bekijken, etc. Om 11.30 uur is de dienst afgelopen.
Ouders zijn van harte welkom in de normale dienst.
Vragen? Mail dan naar Annette. Of mail als je wilt dat we jullie kind(eren) in het bijzonder “opvangen”.
Read More →
Exemple
Na een rustige zomerperiode waarin wij geen kinderdiensten hebben gehouden, willen we de kinderen weer uitnodigen voor onze eerste kinderdienst van dit seizoen op 17 september.
Het thema is dit jaar: “de Tabernakel”. Dit was een tent die diende als “het huis van God” toen het volk Israël (heel lang geleden) door de woestijn zwierf. Er zijn veel bijzonderheden van te leren. We vertellen de kinderen een stukje achtergrond en proberen een brug te slaan naar deze tijd. We beginnen altijd (inloop 9.45-10.00) met spelletjes en/of creatief (de kinderen mogen zelf kiezen), waarna we met elkaar gaan zingen, film kijken, luisteren naar het verhaal, een grappige sketch bekijken, etc. Om 11.30 uur is de dienst afgelopen.
Ouders zijn van harte welkom in de normale dienst.
Vragen? Mail dan naar Annette. Of mail als je wilt dat we jullie kind(eren) in het bijzonder “opvangen”.
Read More →
Exemple

Hun verhalen moeten worden gehoord!

De eerste Jezus Freak!

De prediking van de jonge man die terechtstond, klonk met onverminderde kracht door de rechtszaal. De juryleden waren onrustig, terwijl hij over hun religieuze erfgoed en voorvaderen vertelde. Wat hadden Abraham en Mozes met die Jezus te maken? Een andere jonge man, een toeschouwer en ongeveer even oud als de verdachte, leek niet te luisteren. Hij had zijn oordeel al geveld over deze volgeling van Jezus. Maar voor de Joodse leiders was elk woord van de jonge verdachte als olie op het vuur.

Opeens richtte de spreker zich tot de toehoorders. ‘Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie dan van de profeten hebben uw ouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door de tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’ Toen de mensen dat hoorden, werden ze nog razender, maar de verdachte negeerde hun toenemende woede. Zijn gezicht straalde als dat van een engel; hij hield op met praten en wees
omhoog. ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ Dat was de laatste druppel. Luidkeels schreeuwend stormden ze op hem af. Hij bleef prediken, terwijl ze hem de stad uit sleepten om hem te stenigen. De jonge man die had staan kijken, ene Saulus van Tarsus, liep achter hen aan. Hij bleef op korte afstand staan van de verdachte en hield zijn blik omhooggericht. De menigte werd steeds groter, het geschreeuw steeds feller. /een man gaf zijn jas aan Saulus en raapte en steen op; hij leek te wachten op een teken van Saulus . Saulus liet zijn blik
dalen, keek de man vervolgens recht in de ogen en knikte. Het was hoog tijd dat de jongen prediker het zwijgen werd opgelegd.

Stefanus, de verdachte, predikte ondanks het gejouw van de menigte gewoon door, omdat de Man over wie hij vertelde zoveel voor hem had betekende. Hij moest wel over Hem spreken. Verscheidene andere mannen hadden nu ook hun jas uitgetrokken en aan Saulus gegeven. Ze verzamelde zoveel mogelijk stenen die vaak zo groot waren dan de mannen ze met twee handen moesten optillen.
‘We moeten afrekenen met die godslasteraar!’
‘Hij gaat tegen Mozes in!’
‘We willen geen woord meer horen ver die Jezus van jou!’
Er suisde en steen langs het hoofd van Stefanus. Hij hield lang genoeg zijn mond om hem te ontwijken, was even van zijn stuk en stond toen op om verder te gaan. De tweede steen raakte hem vlak bij zijn slaap, en hij viel op zijn knieën. Een andere steen kwam tegen zijn schouder. Daarna waren er te veel om te tellen.
‘Geen gepraat meer over Jezus!’
‘Laat dit een les zijn voor iedereen die Jezus wil verkondigen!’
Weer trof een steen doel. En nog één. Het bloed prikte in Stefanus’ ogen – hij kon ze niet meer openhouden. De stenen scheurden zijn kleren en bloed drupte van de flarden. Hij begon te bidden: ’Here Jezus, ontvang mijn geest.’ Daarna keek hij de menigte rond, totdat zijn ogen bleven rusten op die van de jonge man met de jassen. ‘En Here,’ ging hij verder, ‘reken hun deze zonde niet aan.’ Met deze woorden stierf Stefanus.

Langzaam haalden de mannen hun jassen op bij Stefanus, die al snel als enige overbleef bij het lichaam van de jonge prediker. Saulus was naar Jeruzalem gekomen om de groeiende manie rond Jezus van Nazareth de kop te helpen indrukken. Ondanks zijn haat lieten de woorden van de jonge man, en de moed waarmee hij de door tegemoet was getreden, hem niet los. Hij staarde naar het lichaam van de eerste martelaar voor Jezus. De gloed die Saulus zo kwaad had gemaakt, lag nog steeds over het gezicht van de jonge man. Hij had er de zelfvoldane trots van een ketter in gezien, maar kwam die gloed misschien niet ergens anders vandaan? Hij onderdrukte de gedachte en draaide zich om, vastbeslotener dan ooit om de Jezusbeweging het zwijgen op te leggen.

Saulus heeft mannen als Stefanus niet lang meer vervolgd. Toen hij kort daarna onderweg was naar Damascus om meer gelovigen gevangen te nemen, zag hij Jezus. Door die ontmoeting werd hij later Paulus, de eerste christelijke zendeling, die de wereld afreisde om de naam van Jezus te verkondigen. Hij schreef uiteindelijke een groot deel van het Nieuwe Testament. Het begon met een zaadje dat in zijn hart werd geplant door een jonge man vol van geloof, genade en kracht – een van Jezus’ helden die zijn mond niet kon houden over Hem, al kostte het zijn leven.

Toestemming

Bij deze gaat onze dank uit naar de uitgever Gideon, Hoornaar. Met hun
toestemming mocht t.b.v. van ons maandblad bovenstaand stuk worden
overgenomen uit het boek: Jezus’ Helden.

Read More →
Exemple

Iedere eerste woensdag van de maand is er een ontmoetingsochtend voor jonge moeders e/o vaders die het leuk vinden om andere moeders/vaders te ontmoeten en (opvoed) ervaringen uit te wisselen. Kinderen die nog niet naar school kunnen er lekker spelen.
We ontmoeten elkaar in Ouverture (Ouvertureweg 139), vanaf half tien staat de koffie/thee/limonade en iets lekkers en het speelgoed klaar!
Om tien uur starten, van harte welkom!

Voor meer info; tel. 0172-490662 Linda Schreuder of 0172-491040 Jacqueline van Nieuwenhuijzen

Read More →
Exemple

De aanmeldingen voor het WOPPER weekend zijn geopend! Je kunt je opgeven via deze link.

Komend seizoen ziet het jeugdwerk er net even anders uit. Zo gaan we onder andere starten met de WOPPER: Workshops, Ontspanning en Praise. En hoe kunnen we dit nu beter starten dan al deze elementen in één weekend terug te laten komen? Daarom organiseren we van 22 t/m 24 september het WOPPER weekend.

Het belooft een gaaf weekend te worden. Vol met gezelligheid en diepgang. Het thema is:

BACK TO BASIC

We gaan met elkaar terug naar de basis. En dat zul je merken in de spellen en het inhoudelijke programma! En dat doen we bij Kampeerhoeve Koole in Noorden.

Aanmelden WOPPER weekend
Read More →
Exemple

Deze kinderdienst was alweer de laatste van dit seizoen. Met elkaar hebben we teruggekeken op alle voorgaande kinderdiensten; wat hebben we allemaal geleerd? Het ging o.a. over zonde, genade, de doop, groeien in geloof en over de hemel. Ook hebben we het afgelopen seizoen meegedaan aan ‘de Vliegende Speeldoos’, met een heel gave musical als resultaat! Vorige maand was er een apart programma vanwege onze aanwezigheid bij ‘Bap in de buurt’. Het afgelopen seizoen hebben alle kinderen gewerkt aan hun eigen boek zonder woorden, waarin m.b.v. kleuren het evangelie werd uitgelegd. Vandaag was het tijd om dit boek af te maken, alle kinderen mochten het mee naar huis nemen. Ook waren er nog andere knutselwerkjes, waar veel kinderen enthousiast aan meededen. We hebben afscheid genomen van wel 9 kinderen uit groep 8, die straks naar de middelbare school gaan. Ten slotte hebben we met elkaar gekeken naar 2 korte filmpjes van Open Doors en van het NBG, om duidelijk te maken dat het bezit van een Bijbel niet voor iedereen vanzelfsprekend is. We kijken weer uit naar het volgende seizoen, waarin we hopelijk weer veel kinderen iets mogen bijbrengen over de Bijbel.

Read More →

Agenda

december 2017

ma di wo do vr za zo
1
2
3
 • Dienst - spreker: De heer C. Stavleu
4
5
6
7
8
 • Leap of Faith Bravo
9
10
 • Dienst - spreker: De heer A. van Engelenburg
 • DEEPER
11
12
13
14
15
 • Leap of Faith Alpha
16
17
 • Dienst - spreker: De heer H. Geurts
18
19
20
21
22
23
24
 • Dienst - spreker: De heer A. van Engelenburg
 • Kerstnachtdienst
25
 • Kerstdienst
26
27
28
29
30
31
 • Dienst - spreker: De heer A. van Engelenburg
 • Oudejaarsdienst