Ook dit seizoen hebben we weer meerdere Grote Kring Avonden (GKA), waarin we als gemeente niet in de (kleinere) gewone kringen bij elkaar komen, maar gezamenlijk als een kring. De eerste online GKA van dit seizoen was op woensdagavond 16 september. Vanaf 20:00uur ging Marco Wittenberg dieper in op het Bijbelboek Spreuken. Inleidingsvragen, de opbouw en structuur van het boek en diverse gebruikte stijlfiguren zullen daarbij aan de orde komen. Voor diegene die willen, gaan we rond 20:45 uur daarna in kleinere groepen met elkaar in op enkele praktische vragen.

Volgende data

  • Woensdag 11 november
  • Woensdag 27 januari 2021
  • Woensdag 7 april
  • Woensdag 2 juni