Ook dit seizoen hebben we weer meerdere Grote Kring Avonden (GKA), waarin we als gemeente niet in de (kleinere) gewone kringen bij elkaar komen, maar gezamenlijk als een grote kring.

De eerste online GKA van dit seizoen was op woensdagavond 16 september. Vanaf 20:00uur ging Marco Wittenberg dieper in op het Bijbelboek Spreuken. Inleidingsvragen, de opbouw en structuur van het boek en diverse gebruikte stijlfiguren zullen daarbij aan de orde komen. Voor diegene die willen, gaan we rond 20:45 uur daarna in kleinere groepen met elkaar in op enkele praktische vragen.

Woensdag 11 november

De volgende is op woensdag 11 november! Dan gaan we met elkaar nadenken over een gedeelte uit Exodus 15: Mara en Elim.
Ineke van Blooijs zal vanaf 20:00 uur eerst dieper op deze tekst ingaan. Het volk van Israël herkende al dat hoogte- en dieptepunten dicht bij elkaar liggen. Tijdens het volgen van Jezus gaan we ook door mooie en moeilijke tijden, door voorspoed en tegenslag, maar hoe kunnen we daar mee omgaan? Na de bijbelstudie, gaan we – voor wie willen – rond 20:45 in virtuele groepen uiteen om met elkaar door te praten over deze onderwerpen!

Iedereen is van harte welkom op deze GKA vanaf 20:00 uur via Zoom.

De vragen voor de breakouts:

  1. In hoeverre herken je het verschil tussen Mara en Elim in jouw leven?
  2. In hoeverre kun jij God ook vertrouwen bij Mara?
  3. Herken je de dorst uit Psalm 42?
  4. In hoeverre zou je mee willen naar Elim?
  5. Maak op een ander moment jouw levensverhaal aan de hand van Psalm 136

Naar de online Grote Kring Avond gaan

 

Live op YouTube

We zullen deze GKA ook Live op YouTube uitzenden! Kijk hier: https://www.youtube.com/watch?v=Q1cEzJr37qw&ab_channel=BapNoord 

 

Volgende data

  • Woensdag 27 januari 2021: Johan Selier
  • Woensdag 7 april
  • Woensdag 2 juni