Ook dit seizoen hebben we weer meerdere Grote Kring Avonden (GKA), waarin we als gemeente niet in de (kleinere) gewone kringen bij elkaar komen, maar gezamenlijk als een grote kring.

De eerste online GKA van dit seizoen was op woensdagavond 16 september. Vanaf 20:00uur ging Marco Wittenberg dieper in op het Bijbelboek Spreuken. Inleidingsvragen, de opbouw en structuur van het boek en diverse gebruikte stijlfiguren zullen daarbij aan de orde komen. Voor diegene die willen, gaan we rond 20:45 uur daarna in kleinere groepen met elkaar in op enkele praktische vragen. Op woensdag 11 november heeft Ineke gesproken over Mara en Elim.

Woensdag 27 Januari

Iedereen is van harte welkom op deze GKA vanaf 20:00 uur via Zoom en YouTube.Om 20:00 uur zal Johan Selier zal die avond spreken over ‘Onze identiteit in Christus’. Johan is voorganger van Parousia Gouda en is zelf enorm geraakt door het Vaderhart van God. Vanuit zijn ervaring en passie zal hij ons meenemen in Gods Woord, om te ontdekken wat de Bijbel zegt over onze identiteit, wat we daarvoor moeten doen en niet moeten doen en wat de betekenis van die identiteit is voor ons dagelijks leven.

We zien er erg naar uit om met elkaar die ontdekkingstocht te gaan en daar ook met elkaar over door te spreken.

Na de bijbelstudie zullen we hierover doorpraten in (virtuele) kamers. We vinden dit een mooie manier om weer verbonden te zijn en elkaar te steunen, helpen en van elkaar te leren. Voel je (uiteraard) vrij om alleen de bijbelstudie te volgen.

De vragen voor de break-outs:

  1. Deel eens met elkaar wat je persoonlijk heeft aangesproken en waarom.
  2. Wat betekent het voor jou, dat je een zoon of dochter bent van Allerhoogste God.
  3. Probeer in eigen woorden met elkaar te delen wat de verbinding is tussen ons zoonschap en de Persoon van de Heilige Geest.
  4. Als je eerlijk naar je eigen leven kijkt, leef je dan in de vrijheid van een zoon of dochter van God? Waar blijkt dat uit?
  5. Praat eens met elkaar door over de volgende uitspraak:

Je ware IDENTITEIT  in Jezus Christus leer je steeds beter kennen in de INTIMITEIT met jouw hemelse Vader door de Heilige Geest”.

Volgende data

  • Woensdag 7 april
  • Woensdag 2 juni