Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen die betrokken zijn bij het werken met kinderen en jongeren (hierna ‘medewerkers’) in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is. Er zijn kaders waarbinnen het werken met kinderen en jongeren een plaats kan vinden. Deze kaders hebben we verwoord in de gedragscode. Als medewerker vragen we je deze gedragscode te ondertekenen. De gedragscode kun je ondertekend inleveren bij je bedieningsleider. Het is belangrijk dat je dit doet vóór je start met je taak binnen het jeugdwerk.

De tieners van 12 t/m 17 jaar die betrokken zijn bij het kinderwerk vragen we alleen de omgangsrichtlijnen te tekenen.

Veelgestelde vragen

Waarom een gedragscode?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen die betrokken zijn bij het werken met  kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is. In de gedragscode hebben we kaders geformuleerd waarbinnen we willen werken met kinderen en jongeren. Naast kaders geeft het ook aanleiding tot gesprek met elkaar over dit thema.

Voor wie is de gedragscode?

We vragen dit van iedereen die werkt met kinderen en jongeren bij Pukkie, crèche, kinderwerk en jeugdwerk.

Van wie vragen we de gedragscode te ondertekenen?

Iedereen die werkt met kinderen en jongeren bij Pukkie, crèche, kinderwerk en jeugdwerk. We maken een uitzondering voor tieners tot en met 17 jaar. Zij hoeven alleen de omgangsrichtlijnen te tekenen.

Waar moet ik de ondertekende gedragscode inleveren?

Bij je bedieningsleider.

Wanneer moet ik de gedragscode uiterlijk ondertekend hebben ingeleverd?

Voor huidige medewerkers: uiterlijk 1 februari 2016.
Voor nieuwe medewerkers: voordat je met je werkzaamheden begint.

Wat gebeurt er als ik de gedragscode niet wil ondertekenen?

Dan gaan we er vanuit dat je het niet eens bent met wat er in de gedragscode staat. Met de gedragscode willen we een kader en bescherming geven voor zowel kinderen, tieners als medewerkers. Dat betekent dat als je de gedragscode niet wilt ondertekenen, je helaas niet verder kunt met je taak.

We hopen dat je vraag is beantwoord. Zo niet, dan horen we dat graag. Je kunt contact opnemen met je bedieningsleider of met onze jeugdwerker Michel Koekkoek.

 

Klik hier om terug te keren naar het algemene overzicht.