Als werkgroep Veilig Jeugdwerk vinden we het fijn dat je als medewerker aan de slag wilt in het jeugdwerk. We willen je zo goed mogelijk inwerken en begeleiden. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal dingen met elkaar vastgesteld. Namelijk:

 • Kennismakingsgesprek: in een eerste gesprek zal je met de bedieningsleider nader kennismaken en bespreken wat de betreffende taak inhoud. In dit gesprek kunnen verwachtingen worden uitgesproken en kan van beide kanten bepaald worden of de taken bij je passen. De bedieningsleider zal de inwerkmap aan je geven en deze kort met je doornemen.
 • Inwerkmap: hierin staan alle afspraken die we als werkgroep Veilig Jeugdwerk vastgesteld hebben. We vragen je om de gedragscode te ondertekenen en deze bij de bedieningsleider in te leveren. Ook wordt via het secretariaat van de gemeente een VOG aanvraag ingediend. Je ontvangt hier vanzelf een bericht over. We willen je vragen de bijbehorende stappen voor het aanvragen zo snel mogelijk te doorlopen. De uiteindelijke VOG mag je bij het secretariaat inleveren. Pas na het inleveren van je VOG, kun je starten in het jeugdwerk.
 • Inwerkperiode: nadat je een aantal keer meegedraaid hebt, wordt er een 2e gesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd om te kijken of de rol bij je past. Zo kunnen we ook ondersteuning bieden in deze eerste periode.
 • Ondersteuning: als werkgroep Veilig Jeugdwerk vinden we het belangrijk dat je je ondersteunt voelt in het jeugdwerk. Dat betekent dat je je bedieningsleider of clusterleider altijd mag benaderen met vragen. We zullen je zoveel mogelijk ondersteunen door regelmatig contact met elkaar te hebben.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers eruit?

Dit proces bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Kennismakingsgesprek
 2. Overhandigen inwerkmap
 3. Inwerkperiode
 4. Ondersteuning

Wat moet ik me voorstellen bij een kennismakingsgesprek?

In een eerste gesprek zal je de bedieningsleider nader kennismaken en bespreken wat de betreffende taak inhoud. In dit gesprek kunnen verwachtingen worden uitgesproken en kan van beide kanten bepaald worden of de taken bij je passen. De bedieningsleider zal de inwerkmap aan je geven en deze kort met je doornemen. We gaan graag met elkaar in gesprek over o.a. de volgende vragen:

 • Wat is je motivatie voor deze taak?
 • Welke ervaring heb je met het werken met kinderen en/of jongeren?
 • Waar ben je goed in?
 • Wat lijkt je lastig in je taak?
 • Hoe kunnen we je ondersteunen?

Wat is een inwerkmap?

Hierin staan alle afspraken die we als werkgroep Veilig Jeugdwerk vastgesteld hebben. In de inwerkmap staat dus meer informatie over de gedragscode, omgangsrichtlijnen, VOG en de vertrouwenspersonen. Zo ben je goed op de hoogte van hoe we Veilig Jeugdwerk vorm geven.

Wat moet ik me voorstellen bij een inwerkperiode?

In je eerste periode kun je kijken of de taak binnen het cluster Jeugd bij je past. Nadat je een aantal keer meegedraaid hebt, wordt er een gesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de afgelopen periode geëvalueerd om te kijken of de rol bij je past. Zo kunnen we ook ondersteuning bieden in deze eerste periode.

Wat moet ik me voorstellen bij ondersteuning?

Als werkgroep Veilig Jeugdwerk vinden we het belangrijk dat je je ondersteunt voelt in het jeugdwerk. Dat betekent dat je je bedieningsleider of clusterleider altijd mag benaderen met vragen. We zullen je zoveel mogelijk ondersteunen door regelmatig contact met elkaar te hebben.

We hopen dat je vraag is beantwoord. Zo niet, dan horen we dat graag. Je kunt contact opnemen met je bedieningsleider of met onze jeugdwerker Michel Koekkoek.

Klik hier om terug te keren naar het algemene overzicht.