Per bediening (pukkie, crèche, kinderwerk en jeugdwerk) zijn er verschillende omgangsrichtlijnen. Omgangsrichtlijnen zijn specifieke afspraken die gelden binnen de bediening

Veelgestelde vragen

Waarom de omgangsrichtlijnen?

In het cluster Jeugd is er één gedragscode. Per bediening zijn er aparte omgangsrichtlijnen, omdat het werken met kinderen anders is dan met tieners. Dat betekent dat er per bediening aanvullende afspraken met elkaar gemaakt zijn. Deze aanvullende afspraken zijn specifiek voor een bepaalde bediening.

Voor wie zijn de omgangsrichtlijnen?

Voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren bij Pukkie, crèche, kinderwerk en jeugdwerk.

Moet ik de omgangsrichtlijnen ondertekenen?

Nee. In de gedragscode verklaar je dat je de omgangsrichtlijnen gezien hebt.
Voor tieners tot en met 17 jaar vragen we wel om de omgangsrichtlijnen te ondertekenen.

We hopen dat je vraag is beantwoord. Zo niet, dan horen we dat graag. Je kunt contact opnemen met je bedieningsleider of met onze jeugdwerker Michel Koekkoek.

Klik hier om terug te keren naar het algemene overzicht.