De overheid stimuleert vrijwilligersorganisaties die werken met jongeren in het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), door deze gratis te verstrekken. Landelijk zien we ook bij kerken dat het steeds gebruikelijker wordt om een VOG aan te vragen voor vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie. Met zo’n verklaring toont iemand aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten. Met het aanvragen maken we het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geven we een signaal af dat we werken aan een veilig klimaat. Dat maakt dat we per 4 november 2015 aan alle medewerkers vragen om een VOG aan te vragen. Via de bedieningsleider en het secretariaat krijg je vanaf deze datum een digitaal aanvraagformulier toegestuurd.

De aanvraag van een VOG is dezelfde binnen pukkie, crèche, kinderwerk en jeugdwerk. Dat zorgt ervoor dat je kunt switchen van taak zonder opnieuw een VOG aan te moeten vragen.

Veelgestelde vragen

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
Bij een VOG-aanvraag onderzoekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor zijn of haar werk in de vrijwilligersorganisatie.

Waarom een VOG?

Er is een aantal redenen:

 • Met het aanvragen van VOG toont een medewerker aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten die niet horen binnen je taak in het Cluster Jeugd.
 • Met het aanvragen beschermen we zo de kinderen, jongeren en medewerkers.
 • Met het aanvragen maken we het onderwerp Veilig Jeugdwerk bespreekbaar.
 • Met het aanvragen geven we een signaal af dat we werken aan een veilig klimaat en willen we mensen die verkeerde dingen doen afschrikken.
 • In onze maatschappij stimuleert de overheid het aanvragen, omdat uit onderzoek blijkt dat het aanvragen bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie.

Wie moet een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen?

Iedereen die werkt met kinderen en jongeren bij Pukkie, crèche, kinderwerk en jeugdwerk. Tieners tot en met 17 jaar die helpen in het kinderwerk hoeven geen VOG aan te vragen.
Denk hierbij aan:

 • Bedieningsleiders Cluster Jeugd
 • Vertrouwenspersonen
 • Pukkie
 • Crèche
 • Kinderwerk: zondagsschool, kinderdienst en invalleiding (zomervakantie)
 • Jeugdwerk: club, iBible, Browse, 4U weekend

Op welke punten wordt een VOG aangevraagd?

Op de volgende punten onder 2.4 Algemeen Screeningprofiel:

 • 12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
 • 63 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd
 • 71 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen
 • 84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen

Als ik mij ga inzetten voor een andere taak binnen het Cluster Jeugd, moet ik dan opnieuw een VOG aanvragen?

Nee, de punten van aanvraag zijn overkoepelend voor het gehele Cluster Jeugd.

Ik heb nog een VOG van een andere organisatie

Een VOG is alleen geldig voor de organisatie en de werkzaamheden waarvoor deze is aangevraagd. Dat betekent dat het nodig is om altijd een aparte VOG aan te vragen voor BapNoord.

Waar kan ik mijn VOG inleveren?

Dat kan bij het secretariaat, bij Arnaud Zoutman. Je kunt je VOG aan hem afgeven of per post sturen naar: postbus 78, 2400 AB, Alphen a/d Rijn. Je kunt Arnaud ook benaderen via secretaris@bapnoord.nl.

Wat moet ik doen als ik geen DigiD heb?

Je kunt een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen via: https://www.digid.nl/aanvragen. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode om je DigiD account te activeren.

Wat als ik geen verklaring krijg?

Het aanvragen is geen kwestie van het niet vertrouwen van elkaar, maar een afspraak die we met elkaar maken om ook zo te werken aan een veilig klimaat. We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.
Als iemand zijn VOG niet inlevert of geen verklaring krijgt, houdt zijn of haar taak op.
Je hebt altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan met je bedieningsleider en iemand van het VP-netwerk. Met elkaar bespreken we dan de situatie. Niet de VOG, maar het gesprek is uiteindelijk bindend. Er kunnen namelijk situaties zijn waarin een VOG niet bindend is. Dit soort situaties en keuzes leggen we altijd met bijbehorende argumentatie schriftelijk vast.

Hoe zit het met mijn privacy?

De VOG of het voornemen tot afwijzing wordt naar jouw eigen postadres gestuurd. Wij ontvangen géén informatie rechtstreeks van de overheid. Mocht je VOG geweigerd worden, dan zien we natuurlijk wel reden voor een goed gesprek waarin we zorgvuldig met de situatie om willen gaan.

Waar worden de VOG’s opgeslagen?

Het secretariaat bewaart de VOG’s.

Hoeveel kost het aanvragen van een VOG?

Het aanvragen is gratis.

Hoe vaak moet ik een VOG aanvragen?

We vragen medewerkers om 1 keer per 5 jaar een VOG aan te vragen.

We hopen dat je vraag is beantwoord. Zo niet, dan horen we dat graag. Je kunt contact opnemen met je bedieningsleider of met onze jeugdwerker Michel Koekkoek.

Klik hier om terug te keren naar het algemene overzicht.