Zoeken naar Gods wil

Gepubliceerd op: februari 22, 2021

Home Sermon Zoeken naar Gods wil

GERELATEERDE PREKEN

Nu wij niet meer praten

M. Koekkoek spreekt over in gesprek blijven met God. Geef niet op! (Matteüs 15: 21-28). ...

Read Sermon →

Jezus ontmoeten en herkennen

M. Wittenberg spreekt over de reactie van Maria bij het open graf en wat wij daar van kunnen leren (Johannes 20: 11-16). ...

Read Sermon →

Kolossenzen (7): Paulus missionaire strategie: in huis en daarbuiten.

M. Wittenberg spreekt over de praktijk van het nieuwe leven in Christus vanuit Kolossenzen 3:18 - 4:6. ...

Read Sermon →