Sara

Datum: 16-01-2022
Spreker: I. van Blooijs

I. van Blooijs spreekt over het leven en geloof van Sara n.a.v. Hebreeën 11: 1-3, 11 en Genesis 18: 6-15.