ANBI

BapNoord heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.
Hieronder vindt u alle gegevens die bij deze ANBI-status horen.

Algemene gegevens

Naam: Baptistengemeente Alphen aan den Rijn-Noord

Postadres: Postbus 78, 2400 AB Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172-242760

E-mail: contactformulier secretaris

RSIN/fiscaalnummer: 818513342

KvK-nummer: 64370550

Bankrekeningen

  • NL19 INGB 0004 6838 08     Baptistengemeente Alphen Noord
  • NL90 INGB 0003 5666 42     Zendingskas BapNoord

Samenstelling bestuur

De raad bestaat uit 4 tot 5 daartoe aangestelde leden.

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. De levende en waarachtige God te dienen en uit de Hemelen Zijn Zoon te verwachten (1 Thess. 1: 9 en 10).
  2. De Heiligen toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het Lichaam van Christus (Ef. 4: 11-16).
  3. Met gelovige belijders van Christus, ook buiten de Gemeente, te werken tot heil der wereld.
 

Beleidsplan

Het beleid van BapNoord bestaat uit het realiseren van bovengenoemde doelstelling door o.a.:

  • het houden van door God geïnspireerde zondagsdiensten.
  • pastorale en diaconale zorg.
  • het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten en geestelijke gaven in de Gemeente
  • de verkondiging van het Evangelie.
  • overige activiteiten.
 

Beloningsbeleid

BapNoord werkt geheel met vrijwilligers, met uitzondering van de voorganger ( en mogelijk in de toekomst weer een jeugdwerker).
De beloning van vrijgestelden is conform landelijk gebruikte salaristabellen.

 

Verslag activiteiten

De jaarverslagen van BapNoord sluiten aan bij het kerkelijk jaar en loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Onderstaand de balans en realisatie 2019-2020 en de begroting van 2020-2021:

Overige documenten