High Hopes

Datum: 06-02-2022
Spreker: B. Ravesloot

Blijf maar op God vertrouwen ook als het anders loopt dan verwacht. Daarover spreekt B. Ravesloot n.a.v. het leven van Johannes (Matteüs 11: 2-6).