Glowing in the dark

Datum: 22-05-2022
Spreker: I. van Blooijs
I. van Blooijs spreekt over Matteüs 5 vers 14-16: Jullie zijn het Licht in de wereld.