Met Petrus van A-naar-Beter

Datum: 19-06-2022
Spreker: W. Zoutman
W. Zoutman spreekt over geloofsgroei n.a.v. 2 Petrus 1: 1-9.