Wijze mannen verwachten de nieuwe koning

Datum: 25-12-2022

M. Wittenberg spreekt over dit thema n.a.v. Matteüs 2:1-12.