Aan tafel bij een Farizeeër

Datum: 19-3-2023

M. Wittenberg spreekt over dit thema n.a.v. Lucas 14:1-24.