Volharden in het lijden

Datum: 7-5-2023

M. Wittenberg spreekt over dit thema n.a.v. Romeinen 8: 18-25.