Protocol Gebedsverhoring Onbekend

Datum: 11-6-2023

T. van der Leer spreekt over dit thema n.a.v. Handelingen 12:1-17.