Gezien door Jezus

Datum: 6-8-2023

N. Hogenhout spreekt over dit thema n.a.v. Lukas 19:1-10.