Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest

Datum: 07-01-2024

Marco Wittenberg spreekt over dit thema n.a.v. Zacharia 4: 6