God de Vader is rechtvaardig

Datum: 11-02-2024

Marco Wittenberg spreekt over dit thema o.a. n.a.v. Job en het begin en het einde van de schepping (Openbaring 20: 11-15)