Onze missie

Samen in Jezus geloven, door Jezus groeien, van Jezus getuigen.

Met deze missie willen we aangeven dat we als gemeente, en niet alleen als individuen, een relatie met de Heer willen hebben, die relatie steeds verder willen verdiepen en daar vrijmoedig over willen spreken met anderen.

 

 

Onze visie

Doorgroeien in ons lijken op Jezus Christus en daardoor van betekenis zijn voor mensen binnen en buiten de gemeente.

 

Onze waarden
  • Wij zetten Gods Woord centraal in leer en leven
  • Wij verlangen naar inspirerende en op God gerichte samenkomsten
  • Wij geloven in helder en dienend leiderschap
  • Wij helpen elkaar in het ontwikkelen van onze gaven en talenten
  • Wij streven naar een cultuur van onderlinge betrokkenheid en geborgenheid
  • Wij hebben een kloppend hart voor de jongere generatie
  • Wij stimuleren elkaar tot een gastvrije en getuigende levensstijl in woord en in daad