Wat geloven wij?

Gods gezin

De Baptistengemeente Alphen a/d Rijn-Noord is een gemeenschap van mensen die de Bijbel als leidraad voor haar leven ziet. Ons gemeenschappelijk doel is: Gods gezin vormen, waarin we Hem verheerlijken, samen groeien, delen en uitdragen. Dit doel geeft ons genoeg motivatie om samen te bouwen aan onze gemeente. Om zo met steeds meer mensen enthousiast te worden voor God.

Motor

We geloven dat gebed de motor is van onze gemeente. Gebed neemt daarom een belangrijke plaats in, in onze gemeente. ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet´.

Jezus

We geloven dat God onze schepper is en dat zijn Zoon Jezus  naar de aarde kwam om de relatie tussen God en mens weer te herstellen. Uit dankbaarheid daarvoor willen we Jezus volgen en leren om te leven zoals Hij dat deed. De doop is hiervan een uiterlijk teken. We vieren regelmatig ‘het avondmaal’, omdat dit ons herinnert aan Jezus lijden en sterven.