Het begin van alle wijsheid is de vreze des Heeren

Datum: 24-9-2023

J. Timmer spreekt over dit thema n.a.v. Spreuken.