God de Vader is rechtvaardig

Datum: 11-02-2024 Marco Wittenberg spreekt over dit thema o.a. n.a.v. Job en het begin en het einde van de schepping (Openbaring 20: 11-15)   . 

Motivatie en Routine

Datum: 04-02-2024 Matthijs Ensing spreekt over het thema “Motivatie helpt om te beginnen en routine om vol te houden n.a.v. Daniël 11:6 en Handelingen 16: 22-25   . 

Voorbijganger of Volgeling

Datum: 28-01-2024 Ineke van Blooijs spreekt over dit thema n.a.v. Marcus 15:21, Lucas 9:23 en Romeinen 16:13   . 

Er is hoop!

Datum: 22-10-2023 I. van Blooijs spreekt over dit thema n.a.v. Ezechiël 37.    . 

Wijzen op Jezus

Datum: 8-10-2023 R. Pont spreekt over dit thema n.a.v. Mattheüs 5:14-16.    .